کارشناسی ارشد هنر 92-93
کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد پژوهش هنر ‌، فلسفه هنر‌ ، صنایع دستی ‌، هنر اسلامی

  • منابع مطالعاتي در درس پژوهش هنر، فلسفه هنر، صنايع دستي، هنر اسلامي
  • 1- هنر در گذر زمان / هلن گاردنر/ انتشارات نگاه
  • 2- نقاشي ايران از ديرباز تا امروز / روئين پاکباز / انتشارات زرين و سيمين
  • 3- مجموعه دروس کنکور کارشناسي ارشد/ نظام الدين نوري / نشر زهره
  • 4- مجموعه دروس کنکور هنر/ انتشارات گويا
  • 5- دايرۀ المعارف هنر/ روئين پاکباز/ فرهنگ معاصر
  • 6- هنر اسلامي / تيتوس بورکهارت / سروش
  • 7- هنرهاي ايران/ دبليو فريه/ انتشارات فرزان روز
  • 8- معماري ايران/ پوپ/ اختران
  • 9- سبکشناسي معماري ايراني/ محمد کريم پيرنيا/ نشر معمار

با شرکت در طرح ویژه زبان تخصصی این مرکز به استقبال آزمون آزاد سال 93 بروید

مشاوره (رایگان) زبان تخصصی رشته های هنر در موسسه آموزش عالی ابن یمین

مشاور مستقیم : استاد حشمتی             تلفن: 09196471764